Sevgili üyelerimiz, takipçi dostlarımız

En son 11 Temmuz 2019 Perşembe günü aynı zamanda dernek merkezimiz olan Mimarlık Kitaplığında ODTÜ yerleşkesinde Kavak ağaçlarının usulsüz bir şekilde kesilerek KYK yurdu yapımı girişimi konusunda basına bildiri sunmuştuk.

Bununla birlikte son zamanlarda bölgemizde ve özellikle de yakın çevremizde çıkan büyüklü küçüklü orman yangınları sonucu dikkat çekici kayıplar oluşmaktadır. Bir taraftan iklim değişiklikleri de göz önüne alınarak kaybolan bu varlıkların yerine konulması ve geliştirlmesi ile diğer taraftan bu alanların imara açılmasının önlenmesi ya da kaçak yapılaşma riskine karşı korunması amacıyla yeniden ağaçlandırılmasının sağlanması konusunda farklı bir bakış açısıyla, geniş kapsamlı çözümlemelere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Bu anlamda ağaç ve orman varlığının geri kazanımı amacına yönelik;

  1. gerek dernek olarak ve gerekse diğer Sivil Toplum Kuruluşları, Kurumlar ve Kuruluşlar, hatta kişiler, uzmanlarla yani olabilecek tüm gönüllülerle, koordineli bir şekilde birlikte çalışma ve işbirliği içinde olmak, yardımlaşma, görüş alışverişinde bulunmak,
  2. ağaçlandırma yapılacak ve yapılabilecek yerlerin, belli bir tarihten bu yana envanterinin çıkarılarak tespiti ile, statüsü hakkında veri toplamak ve planlamalar yapmak,
  3. ağaçlandırılacak yer ile ilgili bölgeye uygun ağaç cinslerinin seçiminden o bölgedeki, sel gibi, doğal afet şartlarını dikkate alacak tasarımları yapmak,
  4. Ağaçlandırma etkinliklerini 21 Mart Ormancılar günü çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerle kamuoyuna daha fazla duyurmak ve böylece benzer girişimleri cesaretlendirmek konularında çalışmalar yapmayı tasarlıyoruz.

Böyle bir süreç içinde gelişecek, olgunlaşacak ilgili yeni düşünce ve projelerin de değerlendirilebileceği, sürece katılabileceği inancıyla, önerileriniz ile birlikte değerli katkılarınız için haberlerinizi bekliyoruz.

Orman yangınlarının önlenmesi ve yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması ilgili çalışma grubunda yer almak isteyen üyelerimizin varsa ve orman konusunda uzman gönüllü yakınları da dahil olmak üzere çalışmalara katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

BODTÜM

Yönetim Kurulu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir