Mezunumuz Deniz Gümüşel’in Termik Santrallerin ülkemizi ve çevremizi nasıl etkilediği konulu bir söyleşi izledik. Termik Santrallerle bağlantılı olarak, *kömürün, dünü bugünü ve yarını* konulu söyleşiyi dinledik ve çevreye verilen geri dönülmez hasarları, bir kez daha hatırladık.

IMG_6509

 

Kömürden elektrik üretimi, kömürün toprağın altından çıkarılmasından termik santrallerde yakılmasına ve bu süreçlerin atıklarının bertarafına kadar yaşam döngüsünün her aşamasında doğada geri dönüşsüz etkiler yaratıyor. Bu etkiler, yani kömürün doğal ekolojik sistemlerde, flora ve faunada yarattığı yıkım; aynı zamanda toplum için de ağır sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik bedelleri beraberinde getiriyor. Geniş bir alana yayılmış linyit maden sahaları ve 3 termik santral ile kömürün 40 yıldır etkisi altındaki Muğla’nın coğrafyası, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı, ekolojik ve toplumsal bu bedelleri gözler önüne seren bir açık hava laboratuvarı niteliğinde.

IMG_6510

Aynı zamanda, bu topyekûn yıkıma karşı ülkedeki ekoloji mücadelesinin önemli kilometre taşlarından bazılarını barındıran bir yaşam hakkı mücadelesi de 40 yıldır Yatağanlılar ve Milaslıların öncülüğünde devam ediyor. Bugün; çoktan emekli olması gerekirken özelleştirilerek çalıştırılmaya devam edilen santralleri ve onlarca köyü yutmaya hazırlanan linyit madenlerini daha fazla can yakmadan durdurmak için pek çok fırsatımızın olduğu önemli bir tarihsel eşikteyiz. Geleceği adil bir dönüşümle başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan bağımsız, ne için kimin için enerji sorularına enerji demokrasisi ile yanıt arayan, bugünkü ekolojik yıkımı ve iklim krizini durdurmayı hedefleyen bir anlayışla yeniden kurabiliriz.

IMG_6511

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir