Korona günlerinde Başkanımız Sn. Eftal Köklü’nün hazırlamış olduğu  3 bölümden oluşan “CAZIN 125 YLLIK ÖYKÜSÜ” sunumunu aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz.

Cazın New Orleans’ta doğuşundan ve ilk caz orkestrası Buddy Bolden’s Band’in 1895’te kurulmasından, 40’ların ortasında Swing döneminden Bebop’a, yani modern caz çağına geçişe kadar olan kısmı anlatan “Cazın 125 Yıllık Öyküsü”nün ilk bölümü…

Bebop ile birlikte geleneksel cazdan modern caza geçiş; bebop, cool jazz, hard bop, free jazz ve fusion jazz… “Cazın 125 Yıllık Öyküsü”nün ikinci bölümü…

Amerika’da doğan caz okyanusları aşar, başka kıtalara, ülkelere ulaşır. Buralardaki kültürlerden beslenir, yerel motif ve etnik ezgilerle harmanlanır; sonuç olarak yeni müzikal oluşumlar meydana gelir. Ama bu yeni oluşumlar, bu yeni müzikler yerel caz olarak kalmazlar, oluştukları yerlerden tüm dünyaya yayılırlar, evrensel bir dil yaratırlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir