BODTÜM – TMMOB etkinliği “Bodrum Kent Mücadeleleri” başlıklı sunumun video kaydı 5 bölüm olarak YouTube’da yayındadır. Kaçırmış olan ve/veya ilgi duyan dostlarımız aşağıdaki linklerden sunumu izleyebilirler.
https://youtu.be/vRia3x2QHqg
https://youtu.be/SG0f7MAkibI
https://youtu.be/1_AvKyNuprA
https://youtu.be/P7GB3tNvtLM
https://youtu.be/93xClNE1Z0o

Bodrum’un bu yeni döneminde Bodrum sorunlarını masaya yatırmak ve incelemek üzerine yaklaşımımız devam etmektedir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda “Su” sorunu ile ilgili gerçekleştirdiğimiz panel, geleceğe yönelik alternatif bir üretim tarzı olan “Topraksız Tarım Uygulaması Ve Durgun Su Kültürü” başlıklı bilgilendirme toplantımız gerçekleşmiştir.

Yine Bodrum için çok önemli bir konu da, Bodrum’daki uygunsuz ve usulsüz olarak gerçekleştirilmeye çalışılan yapılaşmadır. Hepimizin hatırlamaya ve odaklanmaya ihtiyaç duyduğu, bu tür yapılaşmaya karşı Bodrumdaki sivil toplum kuruluşlarının ve Meslek Odalarının gösterdiği direnişle ilgili bilgilerimizi tazelemek ve geliştirmek adına yeni bir bilgilendirme toplantısı yaptık. 

Toplantımızda İKK (İl Koordinasyon Kurulu) sekreteri Şahabettin Doğan ve ve Mimarlar Odası Temsilcisi Gamze Türk konuyla ilgili sunumlarını paylaştılar. Toplantıda aktarılan sunumun alt başlıkları şöyleydi:

Bodrum Kent Mücadeleleri

Külliye
Yeni Sualtı Arkeoloji Müzesi Çalışmaları
Res’ler
Çevreyolu
Torba Sanayi
Aspat
Turgutreis Sahil Güvenlik Limanı
Küdür
Torba ve Çevresi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İlanı
Sandıma

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir