BODTÜM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

12 MAYIS 2018  Saat 10:00 Dernek Merkezi

GÜNDEM

  1. Açılış, yoklama ve Saygı duruşu
  2. Divan heyetinin oluşturulması
  3. Yönetim Kurulu ve Denetim kumlu raporlarının okunması müzakeresi ve oylanması, onaylanması
  4. 2015, 2016,2017 yılları Gelir-Gider cetvelinin okunması, onaylanması
  5. Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi
  6. Aidat ve diğer nedenlerle Üyelikten çıkarılma kararının alınması
  7. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat tutarlarının görüşülmesi ve onaylanması
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir