2 Eylül 2018 Pazar günü Derneğimiz organizasyonu ile Bodrum Mimarlık Kitaplığında, eski rektörlerimizden Sn. Ahmet ACAR tarafından gerçekleştirilen söyleşide ülkemizdeki yüksek öğretim kurumlarının değişim ve büyüme süreci içinde karşılaştığı yapısal ve idari zorluklar anlatıldı. Büyümenin her zaman kalite artışı anlamına gelmediği karşılaştırmalı örnekleriyle ortaya konuldu.
Tüm bunların yanında üniversitelerin almazsa olmazı özerkliğin tesis edilmesi ve sürdürülmesi konusunda aralıksız bir çaba ve mücadele gerektiği ifade edildi.
Rektörlüğü süresince ODTÜ’deki anıları, ODTÜ Kıbrıs Kampüsünün kuruluş ve gelişim süreçleri paylaşıldı.
A.Acar2

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir